Out in Africa - Ons verhaal

Okay, laten we dan echt bij het begin beginnen: op 5 juli 1850 spoelde de zesjarige Bessie McLeod aan op het strand van Port Natal, nabij het huidige Durban in Zuid-Afrika. Zij was samen met haar ouders, broertjes en zusjes op weg van Engeland naar de Britse kolonie Natal, bestemming de Byrne Valley (vlakbij Richmond). Door een navigatiefout zonk hun schip de Minerva vlak voor zij haar eindbestemming bereikte. Gelukkig vlakbij de kust, zodat alle opvarenden gered konden worden. Helaas niet hun bezittingen. Volledig berooid trokken zij landinwaarts, tezamen met enkele tientallen andere kolonisten. Fout voorgelicht door zwendelaars in Engeland, van oorsprong middenstanders volledig onbekend met het boerenleven, onwetend over het wilde Zululand, wachtte hen een keihard leven vol gevaren en tegenslagen. Maar met de bekende Engelse “stiff upperlip” hielden zij vol, en Bessie en haar zes overlevende broertjes en zusjes zorgden voor een indrukwekkend nageslacht. Bessie’s achter-achter-achter-kleinzoon is Ross Aitken.

Minerva

Ross ontmoette zijn Nederlandse vrouw, Annelieke Zonne, halverwege de jaren ’80 in het Londense studentenleven. Londen was destijds een centrum voor tienduizenden Zuid-Afrikanen in ballingschap, al dan niet zelf opgelegd. Dit was één van de zwartste en ogenschijnlijk uitzichtloze periodes in de toch al zwaar bevochten Zuid-Afrikaanse geschiedenis. De Apartheidsregering gaf nog geen enkele blijk van inkeer. Grove onrechtvaardigheid, onderdrukking en geweld waren aan de orde van de dag, de economie verkeerde in een diepe depressie (mede door internationale sancties), en Zuid-Afrika was tot diep in Afrika betrokken bij duistere militaire praktijken.

mandelareleaseafp466

Het verzet van Zuid-Afrikanen in binnen- en buitenland, toenemende druk van de internationale gemeenschap en de visie en compromis-bereidheid van een nieuwe generatie leiders, culmineerden in april 1994 in de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika. De stemming was euforisch en eindelijk was het moment rijp om dit prachtige en veelzijdige land te laten zien aan zoveel mogelijk bezoekers. Nu morele redenen niet langer in de weg stonden richtten Ross en Annelieke eind 1994 samen Out in Africa op. Sinds dat historische verkiezingsjaar zijn de meeste Zuid-Afrikanen vastberaden op weg om de enorme economische en sociale misstanden, voor het merendeel erfgoed van het apartheidssysteem, op te heffen. Er is veel vooruitgang geboekt, maar andere problemen baren natuurlijk nog steeds grote zorgen, waaronder geheel nieuwe (zoals HIV/AIDS). Wat in ieder geval wel een succesverhaal is, is het groeiend toerisme naar Afrika. Hoe kan het ook anders, gezien de prachtige en afwisselende landschappen, het spectaculaire dierenleven, de vele interessante bevolkingsgroepen en het heerlijke klimaat! Toerisme is inmiddels een zeer belangrijk sector in de Zuid-Afrikaanse economie, goed voor honderdduizenden banen en een verbreding van de kijk op land en landeigendom. Dat land een bron van inkomsten kan zijn ook als je er niets op verbouwt en er geen vee op laat grazen is een openbaring geweest.

2010-4 januari2010 106 (Large)

Out in Africa is in die jaren wel en niet veranderd. Wat wel veranderd is, is dat wij zijn uitgegroeid tot een echte Afrika specialist met een solide reputatie. Wij organiseren inmiddels reizen naar veel meer Afrikaanse landen. Wat niet veranderd is, is onze passie en betrokkenheid bij ons fraaie continent.

Ruim 20 jaar Out in Africa

Onze missie was en is een solide bedrijf te runnen dat op professionele en integere wijze leuke, interessante, verantwoorde en liefst onvergetelijk reizen organiseert voor zijn klanten, en tegelijk bijdraagt aan het behoud van de prachtige natuur in Afrika en het welzijn van zijn inwoners.

2014 KaapdeGoedeHoop (Custom)

Een reis boeken bij Out in Africa

Het boekingsproces verloopt meestal als volgt:

Offerte(s)

U benadert ons met uw eisen en wensen. Dit kan (in volgorde van onze voorkeur) door langs te komen, te bellen of te mailen. Heeft u tijd om langs te komen? Heel graag, uw reis wordt er zeker beter van. Wel graag even afspraak maken zodat de juiste persoon u te woord kan staan. Wij maken op basis van uw informatie en onze aanvullende vragen dan een uitgebreide en vrijblijvende offerte / reisvoorstel.  De meeste offertes zijn zeer uitgebreid en bevatten  informatie over vluchten, autohuur, accommodatie, wat wel en niet is inbegrepen, bezienswaardigheden onderweg, huurvoorwaarden voor de voertuigen, etc. Tenslotte zit er bij de meeste voorstellen een landkaart met gemarkeerde route en brochures van de bestemmingen die wij voorstellen. Uiteraard wordt een prijsindicatie gegeven op basis van de beschikbare informatie en onze ruime ervaring met prijsontwikkelingen ter plaatse. De prijs blijft onder voorbehoud van wijzigingen (bijv. brandstoftoeslagen, grote wisselkoersschommelingen, etc.) tot 10 weken voor vertrek. Indien u hier de voorkeur aan geeft, kunnen we een vaste prijs afspreken maar dan moet u ook betalen op het moment dat de prijs wordt vastgezet.  De offerte is gratis en kan uiteraard worden aangepast op basis van uw (nieuwe) wensen en inzichten. Soms hebben wij al onderdelen vrijblijvend voor u vast gezet zodat het voorstel inderdaad uitvoerbaar is. U mag delen van de reis open laten, bijv. voor familiebezoek of omdat u niet alles vast wil leggen. Wel richten wij ons op reizigers die graag advies krijgen en een (bijna) volledige reis willen laten regelen. Losse vluchten, losse autohuur of losse accommodatie regelen wij niet.

Boeken

Wanneer u besluit te boeken, wordt u verzocht het Boekingsformulier dat u toegezonden is ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te zenden. Graag ontvangen wij hierbij ook de kopiëen van de paspoorten. U wordt tevens verzocht een eerste betaling te doen. Dit bedrag bestaat meestal uit de kosten voor de tickets plus 20% van het restant van de geschatte reissom, plus de totale premie voor de gewenste verzekeringen. Indien de tickets nog niet uitgegeven worden volstaat 20% van de totale geschatte reissom. Alleen op verzoek ontvangt u een factuur voor de aanbetaling(alle ontvangen bedragen worden vermeld op één eindfactuur). Na ontvangst van de eerste betaling en het boekingsformulier ontvangt u per email een formele bevestiging van ontvangst, plus verzekeringspolissen indien van toepassing.

Organiseren van de reis

Wij gaan vervolgens over tot boeken ter plaatse: op dat moment wordt ook de beschikbaarheid bekend. Mocht er iets niet lukken volgens plan, dan nemen we altijd contact op en leggen alternatieven voor. Wanneer alles geregeld is ontvangt u per email een samenvatting van wat er vast gelegd is. U krijgt dan ook de keus of u eventueel de volledige reissom al wilt betalen zodat de prijs staat of dat u de normale betalingsregeling wilt volgen.

Bevestigd reisschema en factuur

Normaal gesproken ontvangt u ca. 10 weken voor vertrek het definitieve reisschema plus de factuur voor de definitieve totale reissom. Het resterende bedrag (d.w.z. definitieve reissom minus  reeds ontvangen betalingen) dient uiterlijk 8 weken voor vertrek  bijgeschreven te zijn (bankrekening  13.34.66.353 t.n.v. Out in Africa te Vlaardingen). Tevens ontvangt u per land onze  flyers Reisinformatie  met tips en wenken, bijvoorbeeld over reisdocumenten, gezondheid, bagage, geld, zelf rijden/ verkeer, wat wel en niet te doen in Afrika, etc.

Reispapieren

Vervolgens ontvangt u uiterlijk ca. 2 weken voor vertrek het laatste Reisschema, nu aangevuld met telefoonnummers en routebeschrijvingen en de tickets, vouchers en andere benodigde papieren.

Feedback

Na afloop van de reis ontvangen we heel graag feedback in welke vorm dan ook. Zo houden wij mede onze informatie correct en volledig.

Het Out in Africa Scholenproject

Onze motivatie betekent eigenlijk automatisch dat we zoveel mogelijk kiezen voor bestemmingen en organisaties die serieus rekening houden met Mens en Natuur. Dit vanuit de overtuiging dat alleen “sustainable tourism” zal bijdragen aan de lange termijn welvaart van ons geliefde Afrika. Zo hebben we altijd al gewerkt. Gelukkig is het een gedachte die inmiddels door meer collega organisaties gedeeld wordt.

khanyisele betekent “verlicht mij” – in alle betekenissen, net als in het Nederlands

Out in Africa is betrokken bij een Scholenproject, formeel genaamd Khanyisela, ofwel het Northern Drakensberg Upliftment Programme. De noordelijke Drakensberg, een prachtig maar economisch zeer achtergebleven berggebied in de provincie KwaZulu-Natal, is het thuis van Ross en Annelieke, de eigenaars van Out in Africa. Voor klanten die deze omgeving bezocht hebben: dit is de vallei waar o.a. Montusi Mountain Lodge, The Cavern Berg Resort, Sungubala Mountain Camp en Royal Natal National Park zijn (dichtstbijzijnde dorp: Bergville). Ross en Annelieke kennen veel mensen in deze omgeving, zowel de initiatiefnemers van het programma als de ouders en kinderen die ervan profiteren. Door hun frequente bezoeken zijn zij ook in de gelegenheid om zicht te houden op de effectiviteit van dit programma. Zij steunen en adviseren de initiatiefnemers en helpen met het bijeen brengen van fondsen. Naast het vertrouwen dat zij hebben in degenen die het programma runnen, is een andere reden om juist dít programma te steunen, het feit dat alle fondsen direct worden aangewend voor het project, dat op dit moment één basisschool en ca. 30 crèches ondersteunt. Er zijn geen overhead kosten, personeelskosten, kantoorkosten, marketingkosten, grote prijzen die worden weggegeven, of wat dan ook. De inspanningen van ieder die zich inzet zijn geheel belangeloos. Een flink netwerk van lokale bedrijven en privé personen die dit gebied een warm hart toedragen bestaat reeds, maar steun uit het buitenland is meer dan nodig.

IMG_9073

Out in Africa | Zuid-Afrika | Scholenproject

Het hoofddoel van het Scholenproject is het verbeteren van de lokale onderwijsfaciliteiten op verschillende manieren. Hoewel de regering scholen bouwt en enige fondsen beschikbaar maakt, is de infrastructuur ronduit slecht en het niveau van lesgeven laat helaas ook vaak te wensen over. Hoewel de kinderen dus naar school gaan, is het onderwijsniveau vanaf het begin laag en zijn zij daardoor vaak aan het einde van hun schooltijd nog steeds niet voldoende geëquipeerd voor de maatschappij. Om iets te doen aan de achterstand die al vanaf het begin van de basisschool zichtbaar is, richten veel activiteiten van het Upliftment Programma zich op de jongste kinderen (crèches, kleuterscholen, basisscholen). Bijkomend voordeel is dat daardoor moeders in de gelegenheid worden gesteld een betaalde baan te  vinden. De uitgaven kunnen in twee blokken worden onderverdeeld:

Hulp aan crèches, peuterscholen en basisscholen

Inmiddels bijna 30 crèches, sommige diep in de bergen, worden ondersteund met schrijfbenodigdheden, schoonmaakmiddelen, gratis onderhoud van de scholen, brood, pindakaas pakketten en – vooral – extra training van de vaak laag opgeleide crèche begeleidsters. Met deze hulp wordt de opvang en ontwikkeling van enkele honderden kinderen bevorderd. Ook basisscholen ontvangen hulp in de vorm van gratis opknappen, leer- en sportmaterialen en cursussen voor onderwijspersoneel.

De Royal Drakensberg Primary School

Deze basisschool is een uniek project in de vallei. Ca. 60 kinderen uit de omgeving gaan naar dit kleine privé schooltje met goede faciliteiten en goede onderwijzeressen. Dit zijn blanke en zwarte kindertjes door elkaar en helaas is dit in deze omgeving nog steeds een grote uitzondering. Bijna alle Zulu kinderen gaan naar de regeringsscholen (gemiddelde klas grootte voor deze leeftijd: 90 zielen!). Bijna alle blanke kinderen krijgen thuis les of in Bergville (50 km heen rijden en 50 km terug) en gaan al op jonge leeftijd naar kostschool in de grote stad, ook niet alles. Een gemengde school met goede faciliteiten werkt prima, maar voor de minder gefortuneerde kinderen is uiteraard sponsoring nodig. Het goede nieuws is dat het experiment werkt. Inmiddels zijn diverse kinderen van zeer arme komaf doorgestroomd naar goede middelbare scholen waar beurzen beschikbaar zijn. Zij gaan het redden!

Dus wilt u iets doen voor Afrika?

Wij zijn op zoek naar bijdragen voor dit project. Dat heeft meer zin dan zelf viltstiften of voetballen meenemen, hoe sympathiek dat ook is. Om een indicatie te geven van de kosten: het volledig sponsoren van één (ouder) kind op de Primary School kost € 2400 per jaar. Dit is inclusief kosten als vervoer per busje, lunches, uniform, boeken, etc. Maar een kleinere gift is zeker ook welkom. Voor € 300 kan een hele school voorzien worden van schrijfspullen, voor € 200 kan een creche het hele jaar basisvoedsel als brood en pindakaas ontvangen, voor € 100 kan het dak van een school gerepareerd worden, en voor € 50 kunnen t-shirts voor een hele klas worden aangeschaft. Met de leiding van het programma is afgesproken dat Out in Africa de fondsen centraal zal verzamelen en één keer per jaar zal overmaken. Dit om te vermijden dat bij elke donatie internationale bankkosten (of creditcard kosten) moeten worden betaald en voor het project is het ook minder administratie. Uiteraard neemt Out in Africa de bankkosten voor zijn rekening en stort zelf het nodige in de pot. U kunt uw bijdrage overmaken als volgt:

IBAN:  NL40 RABO  0 1 1 4 0 2 6 3 2 7
t.n.v. Out in Africa Charities
te Vlaardingen
BIC/SWIFT RABONL2U

Via de Nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van de financiële stand van zaken en de laatste nieuwtjes omtrent dit kleinschalige en effectieve Goede Doel Zonder Strijkstok.

Enorm bedankt voor uw steun!     Siyabonga Khula!     We Thank You All…

We thank you all

De Maatwerkspecialisten

De Maatwerkspecialisten is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde reisorganisaties die vergelijkbaar zijn wat betreft omvang, deskundigheid en persoonlijke werkwijze.  Wij werken vanuit een persoonlijke passie en motivatie voor “ons” deel van de wereld. Ons aanbod kenmerkt zich door professionaliteit (SGR), authenticiteit, flexibiliteit en originaliteit.

Zie: www.demaatwerkspecialisten.nl

Naast Out in Africa zijn de deelnemers:

Namasté Reizen – specialist in reizen naar Azië –
www.namaste-reizen.nl

Beluga Adventures – specialist in reizen naar Arctische gebieden
www.belugareizen.nl

Walkabout – specialist in reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland
www.walkabout.nl

Tioga Tours – specialist in reizen naar de Verenigde Staten en Canada
www.tiogatours.nl

Vacature Maatwerkspecialist Afrika (full-time)

Out in Africa is één van Nederland’s superspecialisten voor prachtige maatwerkreizen naar zuidelijk en Oost-Afrika. Wij onderscheiden ons door grote kennis en heel grondige en op maat gemaakte offertes. Verder hebben wij vrijwel uitsluitend eigen contacten ter plaatse (zonder lokale agenten) en voelen wij een grote betrokkenheid bij onze bestemmingen. Dat heeft vast iets te maken met onze Zuid-Afrikaanse roots, ook dat maakt ons bijzonder, wij zijn locals én wij zijn Nederlands.

 

Wat doen onze reisadviseurs?

Vind jij het leuk om bezig te zijn met één van de mooiste “produkten” in de reisbranche? Om klanten te verrassen met je luisterend oor, je deskundigheid en snelle en verrassende oplossingen? En om deel uit te maken van een klein en druk team van Afrikagekken dat dit al jaren doet? Wij hebben plaats voor een nieuwe collega. Onze reisadviseurs begeleiden klanten die een Afrikareis willen maken van begin tot einde. De belangrijkste werkzaamheden zijn:
• Wensen van klanten in kaart brengen in gesprekken en via de email en telefoon
• Gedetailleerde reisvoorstellen en calculaties maken en opvolgen
• Verkochte reizen regelen, o.a. vluchten, vervoer, accommodaties, activiteiten
• Bevestigde reisschema’s, facturen en reisbescheiden maken
Verder ga je Blogs schrijven, bijdragen aan Nieuwsbrieven, produktontwikkeling, website en social media.

 

Lijkt het je leuk? Dan moet je dit ook goed overwegen:

Het is een baan op VWO/HBO denkniveau omdat het relatief moeilijk werk is waarbij je heel veel ballen in de lucht moet houden. We zijn niet geautomatiseerd en je hebt rechtstreeks contact met zowel de klanten als de leveranciers in Afrika. Je moet onder meer foutloos, helder en aantrekkelijk Nederlands kunnen schrijven, goed Engels spreken en schrijven, vrij goed kunnen rekenen (basiskennis Excel vereist), heel veel kennis hebben over de landen die we aanbieden (of dit snel kunnen verwerven), stressbestendig en zeer precies en accuraat zijn. Het is zeker een groot voordeel indien je in Afrika hebt gewoond, gewerkt of gestudeerd en/of als je behoorlijke reiservaring hebt daar. Maar vooral moet je verkopen leuk vinden en niet terugschrikken voor het overtuigen en soms sturen van veeleisende klanten.

Wij zoeken een collega die op eigen initiatief een stapje extra doet om de klanten nog beter te bedienen. Klanten komen naar ons vanwege onze specialistische kennis. De reizen zijn vaak duur en veel klanten hebben drukke banen. Zij verwachten terecht dat hun reisadviseur beschikbaar is. Daarom is het een full-time baan die niet geschikt is voor iemand die uitsluitend van 9 tot 5 kan of wil werken. Het meeste werk gebeurt gewoon tijdens normale kantoren, maar je bent niet altijd om 5 uur klaar. Een enkele keer is er een beurs in het weekend, af en toe zijn er afspraken in de avond of op zaterdag nodig. Daarom is een eis ook dat je op redelijke reisafstand van Vlaardingen woont.

In de reisbranche is het op zijn drukst als andere mensen op vakantie zijn/ gaan en wij hebben een klein team. Dat betekent dat je eigen vakanties en vrije dagen heel ver van tevoren gepland moeten worden en niet per se rondom feestdagen of in de schoolvakanties kunnen vallen. Om specialist te worden ga je verder op studiereis. Er wordt verwacht dat je gezond en stevig genoeg bent om, indien nodig, alleen door Afrika te kunnen reizen (tot wel 3 weken), inclusief zelf rijden in landen in zuidelijk Afrika.

 

Lijkt het je nog steeds leuk?

Dan horen we graag van je! Wij bieden een on-the job leertraject met ervaren collega’s, een salaris boven cao en studiereismogelijkheden. Stuur ons  een motivatiemail en CV en vermeld daarin ook je woonplaats, middelbare schoolopleiding, vervolgopleiding en salarisverwachting. Je kunt dit sturen naar liek@outinafrica.com. Bij brandende vragen kan je bellen met Annelieke op 010 4746266.