Omschrijving

De Hadza(pe) vormen met ca. 2000 zielen één van Tanzania’s vele kleine culturele groepen, uniek omdat ze als enige stam nog een bijna volledig jager-verzameleaar levensstijl hebben. Bovendien spreken ze een kliktaal die verwantschap toont met de Khoisan talen van de Bosjesmannen in zuidelijk Afrika, die tot zeer recent eveneens jaagden en verzamelden om in hun levensonderhoud te voorzien. De Hadza hebben een zeer grote kennis van de bush en zijn cultureel sterk verschillend van de meeste andere stammen. De Hadza hebben nu rond Lake Eyasi een groot stuk land toegewezen gekregen om te jagen en verzamelen en ze zijn vrijgesteld van belastingen. Via een lokale gids kan meestal contact gelegd worden met een familiegroepje (maar niet altijd – ze zijn nomadisch!). Tevens kunt u met deze gids de Datoga bezoeken, de veehoudende stam die ook in dit gebied leeft (en in het verleden door de Maasai is verdreven van de meer noordelijk gelegen weidegronden).